“કેરીઅર” અથવા “સ્ટેન્ડ”

એક માણસ નવો-નવો નોકરીમાં જોડાયો. જોડાયા બાદ તેને આવ-જાવ માટે કંપની તરફથી સાઇકલ આપવામાં આવી. સાઇકલ મળતા જ તેણે જોયું કે સાઇકલમાં કેરીઅર હતું જ નહિ. તેણે વિચાર્યું કે કેરીઅર વગર ઓફિસે સમાન કઈ રીતે લઇ જઈશ? તેથી તેણે સાઇકલ કંપનીને કેરીઅર નાખવા પાછી આપી. થોડા દિવસ પછી સાઇકલ પાછી આવી, ત્યારે એ કેરીઅર જોઇને ખૂશ થઇ ગયો. પણ જેવું સ્ટેન્ડ કરવા નીચે જોયું તો સ્ટેન્ડ ગાયબ! આ જોઈ તેને આંચકા સાથે નવી પણ લાગી અને એટલે એ ચોખવટ કરવા માટે ફરી કંપનીના સંકળાતા વિભાગમાં ગયો. ત્યાં એક ટેબલ પર એક માણસ બેઠો હતો એટલે તેને જઈને “કેરીઅર અને સ્ટેન્ડ”ના વિષે પૂછ્યું, એટલે તે માણસે જે જવાબ આપ્યો એ ખરેખર વિચારમાં મૂકી દે તેવો હતો, જવાબ કંઇક આવો હતો: “જો તમે ‘કેરીઅર’ રાખવા માંગતા હશો તો ‘સ્ટેન્ડ’ નહિ રાખી શકો અને જો ‘સ્ટેન્ડ’ લેવા જશો તો ‘કેરીઅર’ ગુમાવવું પડશે!”

Advertisements

One thought on ““કેરીઅર” અથવા “સ્ટેન્ડ”

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s