ટ્રેલર્સ નો વરસાદ: Trailer Talk Episode 2 (Terminator|Ant-Man|Star Wars)

આ અઠવાડીએ ત્રણ ટ્રેલર્સ આવ્યા કે જેમની લાંબા સમયથી રાહ જોવાઈ રહી હતી, તો એ તમામને અહી મુકું છું તથા તેમના વિષે મારા વિચારો અને reactions નો વીડિઓ (જે સંપૂર્ણ અંગ્રેજીમાં છે અને અંગ્રેજીમાં આ મારો પ્રથમ પ્રયત્ન હોવાથી ભૂલ-ચૂક લેવી દેવી!) પણ છેલ્લે મૂકી રહ્યો છું. તો માણો અને જણાવો  વિચારો પણ કમેન્ટ્સમાં.

Terminator Genisys:

Ant-Man:

Star Wars: Episode VII – The Forec Awakens:

Trailer Talk Episode 2:

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s