એપ્રિલ ફૂલ Paradox

છગન અને મગન બંને ક્લાસમાં ખાસ મિત્રો. છગન થોડો ચાલાક હતો. દરેક પહેલી એપ્રિલે તે મગન ને અપ્રિલ ફૂલ બનાવી દેતો અને તેથી મગન ને ખૂબ ચીડ ચઢતી. આ વખતે મગને નક્કી કર્યું કે તે છગન દ્વારા એપ્રિલ ફૂલ નહિ જ બને. આખરે પહેલી એપ્રિલ આવી અને જતી પણ રહી પણ છગન મગન ના ઘર બાજુ ફરક્યો પણ નહિ. બીજા દિવસે જયારે બંને ક્લાસમાં મળ્યા ત્યારે મગન બોલ્યો કે અરે તું તો ગઈ કાલે મારા ઘર બાજુ દેખાયો પણ નહિ યાર!! આ વખતે તો મેં નક્કી કરેલું કે હું તને, મને એપ્રિલ ફૂલ નહિ જ બનાવા દઉં, અને તું મારા ઘરે ના આવ્યો એટલે તું મને એપ્રિલ ફૂલ પણ ના બનાવી શક્યો……. તારો રેકોર્ડ તૂટી ગયો…. હે હે હે હે…!!! છગન થોડું ખંધુ હસ્યો અને પછી બોલ્યો કે જો, તે એવું વિચારેલું કે હું તને એપ્રિલ ફૂલ બનાવીશ પણ મેં તને ના બનાવ્યો એટલે તારી ધારણા ખોટી પડી, એટલે એવું સાબિત થયું કે મેં તને ફરી એપ્રિલ ફૂલ બનાવી દીધો………. આમ કહી છગન ખડખડાટ હસવા લાગ્યો. મગન બિચારો નિરાશ થઇ ગયો અને પછી બંને છુટ્ટા પડ્યા.

ઘરે આવીને મગન વિચારે ચઢ્યો………. કે જો છગને મને એપ્રિલ ફૂલ બનાવ્યો નહિ તો હું એપ્રિલ ફૂલ બન્યો કઈ રીતે ?? એક રીતે મેં વિચારેલું કે તે મને અપ્રિલ ફૂલ બનાવશે પણ તેણે ના બનાવ્યો એટલે હું ભોંઠો પડ્યો અને એટલે એપ્રિલ ફૂલ બની ગયો…………….. પણ ફરી પાછુ વિચાર્યું કે, તેણે મને એપ્રિલ ફૂલ બનાવ્યો જ નહિ તો હું બન્યો પણ ના જ કહેવાઉ ને…. આ મૂંઝવણમાં બિચારો મગન આખો દિવસ અટવાયેલો રહ્યો પણ કોઈ નિષ્કર્ષ પર ના પહોચી શક્યો….!!

 તો હવે તમે વિચારો કે મગન ખરેખર એપ્રિલ ફૂલ બન્યો કે નહિ….?
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s