ટ્રેલર્સ નો વરસાદ: Trailer Talk Episode 1

હમણાં હમણાં છેલ્લા બે અઠવાડિયામાં કમોસમી વરસાદ સાથે સાથે મૂવી અને ટીવી સીરીઝ ટ્રેલર્સ નો વરસાદ પણ થઇ રહ્યો છે. તો તેમાંના 5 મારી પસંદગીના ટ્રેલર્સ વિષે મારું મંતવ્ય સક્ષાત્કાર (વીડિઓ) સ્વરૂપે  મુકવા જઈ રહ્યો છું. અને તે પહેલા એ તમામના ટ્રેલર્સ મૂકી રહ્યો છું.

Disney Pixar’s Inside Out:

Hotel Transylvania 2:

Marvel’s Daredevil:

Game of Thrones:

Avengers: Age of Ultron:

Trailer Talk Episode 1:

છેલ્લે કમેન્ટમાં ફીડબેક આપવાનું ભૂલતા નહિ!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s