ઓસ્કાર ૨૦૧૫ રીએક્શન્સ!

11015282_932565256787557_2138083903_n

તો આજે ઓસ્કાર એવોર્ડ યોજાઈ ગયા અને તેના વિષે મારા પ્રતિભાવ આપતો આ વીડિઓ મુકું છું. આ મારો પ્રથમ પ્રયાસ છે એટલે ભૂલ-ચૂક લેવી દેવી. થોડું(ઘણું) રફ લાગશે. હવે જેમ જેમ નવા વીડિઓ બન સુધારવા પ્રયત્ન કરીશ. તો જોઈ લો….

 

Best Performance by an Actor in a Leading Role

Best Performance by an Actress in a Leading Role

WINNER

Best Performance by an Actor in a Supporting Role

WINNER

J.K. Simmons for Whiplash (2014)

Other Nominees:

Ethan Hawke for Boyhood (2014/I)

Edward Norton for Birdman (2014)

Best Performance by an Actress in a Supporting Role

WINNER

Patricia Arquette for Boyhood (2014/I)

Other Nominees:

Laura Dern for Wild (2014)

Emma Stone for Birdman (2014)

Best Achievement in Directing

Best Writing, Screenplay Written Directly for the Screen

Best Writing, Screenplay Based on Material Previously Produced or Published

Best Animated Feature Film of the Year

WINNER

Big Hero 6 (2014)

Best Foreign Language Film of the Year

WINNER

Best Achievement in Cinematography

WINNER

Best Achievement in Editing

WINNER

Best Achievement in Costume Design

Best Achievement in Makeup and Hairstyling

Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Score

Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song

WINNER

Selma (2014): Common, John Legend(Glory)

Other Nominees:

The Lego Movie (2014): Shawn Patterson(Everything is Awesome)

Beyond the Lights (2014): Diane Warren(Grateful)

Glen Campbell: I’ll Be Me (2014): Glen Campbell, Julian Raymond(I’m Not Gonna Miss You)

Advertisements

2 thoughts on “ઓસ્કાર ૨૦૧૫ રીએક્શન્સ!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s