તો આવ તું જ કરાવ આઝાદ, મને તારી આ કેદ માંથી

આપણે પહેલા મળ્યા હતા, કદાચ તને યાદ નથી,
કંઈ વાંધો નહિ મને પણ તેની કોઈ ફરિયાદ નથી;

જીવી લઉં છું હું તો ક્યારેક ફક્ત તારી જ યાદ માંથી,
ઉઠે છે ફક્ત તારા જ નામના પોકારો અંતર્નાદ માંથી;

જો છે તું મારી સંગ તો, જીવન માં કશું બરબાદ નથી,
જીવનમાં છે ખુશીઓ તો ફક્ત તારા જ ઉન્માદ માંથી;

કેમ કરી બચે રોનક આ અંતર-મનના વિવાદ માંથી,
તો આવ તું જ કરાવ આઝાદ, મને તારી આ કેદ માંથી.

Advertisements

One thought on “તો આવ તું જ કરાવ આઝાદ, મને તારી આ કેદ માંથી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s