તો કરું હું મજબૂત મનોબળ

બેઠો છું હું નવરો, ને ખયાલો છે મારા એકદમ Paranoid,
વિચારો પણ છે બેકાબૂ, Galaxyમાં ઘૂમે જેમ Asteroid;

આવી એ જ મૂંઝવણ ફરી, કે જેને મેં કરી વારંવાર Avoid,
વિચારો મારા ગૂંચવાયા, ને સાલું મગજ બન્યું Solenoid;

આ ટાણે ફોન પણ શું કામનો, ભલે હોય એ પછી Android,
કેમકે થયા છે મારા વિચારો ,એના થકી જ તો Destroyed;

Collection હોય Classic Songs નું, ને ખૂટે Pink Floyd,
ગુમ છે એમ જ કોઈક તત્વ સાલું, લાગે છે જીવન મારું Void;

બન્યો હવે છું હું કૃતનિશ્ચયી, બનીશ હવે હું Self Employed,
તો કરું હું મજબૂત મનોબળ, છેવટે તો એ જ છે મારું Steroid.

Advertisements

2 thoughts on “તો કરું હું મજબૂત મનોબળ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s