તારો પ્રતિસાદ પણ કેવો ?!

તારો પ્રતિસાદ પણ કેવો ?!
ક્યારેક છે ઉષ્મા ભર્યો ઉમળકો,
તો ક્યારેક વળી ઠંડોગાર,
વિચારું છું હું વારંવાર,
કે કેમ છે તારું વર્તન આવું,
એટલું જ પૂછું છું કે,
સાથ આપીશ મારો તું,
જીવનના દરેક પગલે,
એક જ શબ્દ તો કહેવાનો છે તારે,
બસ હા કે ના, પણ,
એક હરફ શુદ્ધા નીકળતો નથી તારો;
છે સંગાથ તારો તોય,
મન મૂંઝવે કે નથી જવાબ સ્પષ્ટ તારો,
ને એ વાતે,
You make me feel like,
I’ve been Locked out of Heaven…

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s