તું ઈચ્છે તો પણ, I just can’t have you…

જે ઈચ્છતો હતો હું પામવા,
હતું બધું જ તારી પાસે,
પણ કેમ કરી પામી શકું તને ?
તું છે બસ એક ઝંખના,
આ મારા ભટકતા અંતરની,
હંમેશા કલ્પનાના રણમાં રખડતા,
હ્રદયનું તું છે એક મૃગજળ,
તો બસ,
તું ઈચ્છે તો પણ,
I just can’t have you…

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s