એક વખત એવું બન્યું કે …

મારા કૂણા હૈયા ની આરપાર ,

નજર તેની ઉતરી એવી ધારદાર ,

હજી છું હું આશ્ચર્ય માં અપરંપાર ,

કે જેને અવગણી મેં વારંવાર ,

તે જ છેવટે કરી ગઈ મારો શિકાર …!!

Advertisements

2 thoughts on “એક વખત એવું બન્યું કે …

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s